Kế Hoạch Đo Thân Nhiệt Cho Học Sinh Khi Đi Học Lại

Thứ hai - 27/04/2020 15:04
Thực hiện công văn số 547/PGDĐT, ngày 23/4/2020 của phòng GDDĐT TP TDM. V/v chuẩn bị và các biện pháp phòng chống dịch bệnh Ccvid-19 khi học sinh đi học trở lại;

KẾ HOẠCH

 ĐO THÂN NHIỆT HỌC SINH TRƯỚC KHI VÀO TRƯỜNG
 PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

(Từ ngày 04/5/2020 đến 15/5/2020)
         
Thực hiện công văn số 547/PGDĐT, ngày 23/4/2020 của phòng GDDĐT TP TDM. V/v chuẩn bị và các biện pháp phòng chống dịch bệnh Ccvid-19 khi học sinh đi học trở lại;
Căn cứ tình hình thực tế nhà trường.
Trường TH Hòa Phú xây dựng kế hoạch đo thân nhiệt học sinh trước khi vào trường nhằm tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 như sau:
1.  Nội dung:
    - Đo thân nhiệt học sinh trước khi vào trường (cổng chính + cổng phụ)
    - Hướng dẫn học sinh rửa tay trước khi vào lớp học.
2. Thời gian
    Từ ngày 04/5/2020 đến 15/5/2020: CB-GV-NV theo phân công có mặt đúng giờ.
    + Sáng: từ 6 giờ; chiều (trưa) từ 12 giờ 30: giáo viên dạy lớp + bảo vệ
    + Trước 6 giờ và 12 giờ 30: Bảo vệ theo lịch trực
3. Nhiệm vụ:
   - Sau khi bấm thiết bị đo thấy nhiệt độ HS bình thường GV cho học sinh vào trường, tiếp theo giáo viên hướng dẫn cho học sinh rửa tay rồi về lớp học.
  - Nếu HS có nhiệt độ cao 38, 39 Oc,… GV ghi nhận lại sổ theo dõi, báo BGH, PHHS, hướng dẫn HS đến phòng  y tế dự phòng và phối hợp đưa HS đến cơ sở y tế gần nhất.
  - Không để phụ huynh đưa học sinh vào cổng trường, đến lớp học,…
4. Phân công
 - Giáo viên chủ nhiệm trực cổng chính, cổng sau, buổi sáng, trưa:
  + Nhóm 05 GV: 03-04 GV đo thân nhiệt HS; 02 GV còn lại + 01 GV bộ môn hướng dẫn HS rửa tay.
  + Nhóm 04 GV: 02-03 GV đo thân nhiệt HS; 02 GV còn lại + 01 GV bộ môn hướng dẫn hS rửa tay.
  + Nhóm 02 GV: 02 GV đo thân nhiệt HS + 01 GV bộ môn hướng dẫn hS rửa tay.
- Phân công cụ thể:
 
Ngày Giáo viên trực cổng chính Giáo viên trực cổng sau
Sáng Trưa Sáng Trưa
04/5/2020 1/1; 1/2; 1/3; 1/4; 1/5; Cương 3/5; 4/1; Phương                                                  1/6; 1/7; 2/6; 2/7+ Oanh  
05/5/2020 2/1; 2/2; 2/3; 2/4; 2/5; Sang 3/6; 4/2; Oanh 1/8; 2/8;1/13; 2/14 + Đại  
06/5/2020 3/1; 3/2; 3/3; 3/4 + 2/13; Thủy 3/7; 4/3; Hoàng 1/6; 1/7 + Mai  
07/5/2020 5/1; 5/2; 5/3; 5/4; 5/5; Trâm 3/8; 4/4; Dung 2/6; 2/7 + Thủy  
08/5/2020 1/9; 1/10; 1/11; 1/12; Hiền 3/9; 4/5; Hoàng 1/8; 2/8 + Thủy  
11/5/2020 2/9; 2/10; 2/11; 2/12; Hiền 3/5; 4/6; Sang                                                  1/13; 2/14 + Đại  
12/5/2020 3/1; 2/2; 3/3; 3/4 + 2/13; C.Tra 3/6; 4/7; Hảo 1/6; 1/7 + Trâm  
13/5/2020 5/1; 5/2; 5/3; 5/4; 5/5; Mai  3/7; 4/3; Liên 2/6; 2/7 + Cương  
14/5/2020 1/1; 1/2; 1/3; 1/4; 1/5; Hảo 3/8; 4/4; Đại 1/8; 2/8 + Mai  
15/5/2020 2/1; 2/2; 2/3; 2/4; 2/5; C.Tra 3/9; 4/5; Thủy 1/13; 2/14 + Hiền  

* Giáo viên còn lại theo ca buổi, lớp học, hướng dẫn, ổn định HS lớp mình và lớp kế bên, GV đang làm nhiệm vụ ngoài cổng trường tại.
5.  Phân công trực, theo dõi, hướng dẫn,…
    Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, phân công, triển khai thực hiện và theo dõi kiểm tra chung. Cụ thể:
 
Ngày Theo dõi, hướng dẫn Ghi chú
04/5/2020 BGH + Phi  
05/5/2020 BGH + Phi  
06/5/2020 Tuyết  
07/5/2020 Hồng  
08/5/2020 Phi  
11/5/2020 Tuyết  
12/5/2020 Hồng  
13/5/2020 Phi  
14/5/2020 Tuyết  
15/5/2020 Hồng  
 
    Trên đây là kế hoạch đo nhiệt độ học sinh trước khi vào trường nhằm tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 của trường TH  Hòa Phú. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo BGH nhà trường giải quyết./.

      Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG
        - Phòng GDĐT;                                                                                                                                                                                                                                
       - Lưu: VT.

 
PHÒNG GDĐT TP THỦ DẦU MỘT
TRƯỜNG TH HÒA PHÚ
 
 

            Số:     /KH-THHP                                     
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 

        Hòa Phú, ngày      tháng 4 năm 2020

Nguồn tin: TH Hòa Phú

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây