Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về chủ quyền biển đảo Việt Nam” năm 2015

Thứ tư - 23/12/2015 09:08
Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về chủ quyền biển đảo Việt Nam” năm 2015

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC HÒA PHÚ                                                        Độc lập - Tự do –Hạnh ph

 Số:          /KH-HP Hòa Phú,                                                                                ngày 05 tháng 12 năM 2015

              KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về chủ quyền biển đảo Việt Nam” năm 2015

 

- Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi của Hội đồng đội thành phố Thủ Dầu Môt năm học 2015-2016.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của Nhà trường, nay Liên đội phối hợp với chuyên môn nhà trường tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về chủ quyền biển đảo Việt Nam” năm học 2015-2016 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1. Nâng cao nhận thức, hiểu biết cho học sinh về lịch sử, vai trò, vị trí chiến lược, những kiến thức cơ bản về các vấn đề liên quan đến biển, đảo của Việt Nam; về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đặc 

biệt là chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

2. Khơi dậy và vun đắp lòng yêu nước, tình yêu biển, đảo, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo, chủ quyền quốc gia của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; qua đó tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, 

tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước.

2. Yêu cầu

-  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu hút học sinh tham gia cuộc thi; thể hiện được sự quan tâm của mọi người trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo đất nước.

- Cuộc thi được triển khai sâu rộng trong giáo viên, nhân viên và học sinh trên toàn huyện, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm và tránh hình thức.

-  Công tác triển khai, tuyên truyền thông tin về cuộc thi nhanh chóng, kịp thời, rộng khắp.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung

- Tìm hiểu vị trí địa lý, lịch sử hình thành, chủ quyền của các vùng biển, hải đảo của Việt Nam, đặc biệt là hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đường Hồ Chí Minh trên biển.

- Những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, chiến lược phát triển kinh tế biển của Chính phủ Việt Nam.

- Pháp luật Việt Nam và quốc tế xung quanh các vấn đề biển, đảo.

2. Hình thức thi

- Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức “Rung chuông vàng”

- Mỗi chi đội cử 10 đội viên tham gia phần thi rung chuông, sau khi người dẫn chương trình đọc kết thúc câu hỏi đội viên viết câu trả lời vào bảng con sau 5 giây tất cả, người dẫn chương trình hô “Hết giờ” tất cả hoc sinh đưa bảng con lên học  sinh 

nào trả lời sai tự động rời khỏi sân chơi, còn lại đi tiếp trả lời câu hỏi tiếp theo của chương trình. Để tìm ra bạn rung chuông.

3. Thời gian thực hiện

- 15 giờ Ngày 24 tháng 12 năm 2015.

4. Giải thưởng

- Cuộc thi có 11 giải thưởng, bao gồm: 1 giải nhất của hội thi và 10 giải thành 

5. Tổ chức thực hiện

 - Tổng phụ trách lên kế hoạch thực hiện.

- Giáo viên chủ nhiệm tổ chức ôn luyện theo nội dung nêu trên.

Lưu ý:  Mỗi hoc sinh tham gia hội thi mang 1 bảng con, phấn viết.

Trên đây là kế hoạh tổ chức thi “rung chuông vàng” tìm hiểu biển đảo quê hương năm học 2015-2016.

Duyệt của BGH                                                                                                    Tổng phụ trách Đội

 

 

Lê Văn Nhúm                                                                                                         Nguyễn Ngọc Phi

Nơi nhận:

-BGH trường;

-HĐĐ TP;

-Lưu: VT.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây